Onjuist geen woning voor een handvol leraren en zorgpersoneel door gemeentefout van Amstelveen

Onterecht geen woning voor handvol leraren en zorgpersoneel door fout gemeente Amstelveen
Handvol leraren en zorgpersoneel in Amstelveen worden onrechtmatig gedwongen uit hun woning te vertrekken vanwege veranderingen in de gemeentelijke huisvestingswet. Het gaat om leraren en zorgverleners die al jaren in dezelfde woning verblijven en hun verhuurder hebben ingelicht over hun beroep.

De meeste van hen hebben hun woning al vanaf hun studiejaren en verwachten daarom dat hun woning veilig is. Maar de gemeente Amstelveen heeft recentelijk een wijziging in de huisvestingswet aangenomen waardoor leraren en zorgpersoneel die al langer in dezelfde woning zitten onrechtmatig de deur worden uitgezet.

Het is een schandalige situatie waarin de gemeente Amstelveen de rechten van deze leraren en zorgpersoneel systematisch schond. De gemeente weigert de verhuurder te verplichten om de verlenging van de huren toe te staan. In plaats daarvan eist de gemeente dat de betrokken partijen de verhuurder de nodige papieren moeten overhandigen.

Het is onacceptabel dat de gemeente Amstelveen deze leraren en zorgpersoneel zo hardhandig behandelt. De Stichting Huurdersbelangen Amstelveen heeft al aangegeven dat er een eind moet komen aan dit onrecht en heeft de gemeente opgeroepen om de verlenging van de huren te verlenen.

Door de hardhandige gang van zaken van de gemeente Amstelveen worden deze leraren en zorgpersoneel gedwongen uit hun woning te vertrekken. Dit is een onacceptabele situatie en de gemeente Amstelveen dient haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze onrechtmatige praktijken.

Related Posts